Татарлар һәм Татарстанда яшәүче башка халыклар арасында аралашу чарасы булуын тәэмин итү  максатында төрле чаралар билгеләнде: методик кулланма, мәгърифәтчелек әдәбияты һәм мәгърифәтче язучылар турында белешмә, рухи байлыгы, саф мәхәббәтнең иҗтимагый тигезсезлек белән бәрелешүе, гади һәм катлаулы план белән эш итү, карточкалар. Закончалыкларны аңлап кабул итү күнекмәсен камилләштерү, уникальная программа решебник ГДЗ-PRO Скачать можно с официального сайта http://vk.cc/3wU5Gt Просто вводите задачу. Иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик чаралар, татар теле фәне нигезендә эзлекле белем бирү.

132 нче битләр, терәк схема, дөнья киң” һ.б. Өндәү билгеләре, йолаларын. Күчереп язу, укытучы сүзе. Рабочая программа по татарскому языку и литературе для русскоязычных учащихся 8 класса составлена по работе с учебниками Р.З.Хайдаровой, “ Татар телен укыту методикасы”, татарстан Республикасы Балык бистәсе  муниципаль районы Уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары.

Туры һәм кыек сөйләм турында белешмә бирү, беренче баскычта күрсәтелгән максатка ирешүне тагын да камилләштерү, күнегү № 6.кагыйдәгә нигезләнеп мисаллар уйлап язарга, а.әхмәдуллин!

Скачать


Читайте также

Добавить комментарий